Köpa med Eneland

Visst är det kul att surfa runt på Hemnet och övriga mäklarsajter. Men för att inte missa någon bostad, kan vi också systematiskt bevaka hela bomarknaden åt dig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Helt gratis. Läs gärna mer om det här.

Du kanske också har en bostad att sälja. Om du inte redan har värderat den, kan det vara klokt att göra det nu, så du får en bättre bild av din ekonomiska situation. Vi hjälper dig gärna.

Har du finansieringen ordnad för ditt kommande köp? Vi stämmer alltid av med intressenter att dessa bitar är på plats, redan före en eventuell budgivning. Prata med din bank om vilka villkor som gäller för just ditt lånelöfte, och under hur lång tid det gäller. Om du vill, så ger vi gärna goda råd, om hur du ska få den bästa finansieringen.

Som potentiell köpare gäller det att vara observant under visningen. Det är ditt ansvar att införskaffa tillräcklig information för att kunna fatta ett riktigt beslut. Fråga mäklaren om fastighetens skick, föreningens ekonomi och om annat som du undrar över, men inte framgår av mäklarens beskrivning. Om du är väldigt intresserad, försök ändå att hålla dig “cool”, för att inte trigga övriga intressenter.

Du kanske också kollar bostäder hos andra mäklare. Om du vill, så hjälper vi dig gärna att hitta rätt pris även där, med en gratis köpvärdering.

Normalt använder vi oss av öppen budgivning, där säljaren och alla budgivare får löpande information om inkomna bud via telefon, mail eller sms. I de allra flesta fall kan du som budgivare också följa budgivningen på nätet. Ett högsta bud är dock inte alltid garanti för att få köpa. Det är alltid säljaren som avgör, när till vem och till vilket pris man vill sälja. Det händer också ibland att någon före eller under en budgivning ger ett bud som bara gäller under förutsättning att man får köpa direkt. Säljaren kan då acceptera det utan att ge andra budgivare möjlighet att bjuda över. Efter avslutad affär, får köpare och säljare en komplett budgivningslista.

Grundregeln är att bostäder överlåtes i befintligt skick. Och som köpare är man skyldig att ta reda på vilket skick bostaden har. Det innebär bland annat att säljaren inte ansvarar för sådana fel som köparen borde ha upptäckt. Särskilt uppmärksam bör man vara på fuktskador i kök och badrum – titta efter läckage under diskbänken, kontrollera golvfallet i våtrum och iaktta utseendet på installationer för vatten och avlopp. Vid köp av fastighet har man en mer långtgående undersökningsplikt och därför rekommenderar vi alltid att besiktning görs av en oberoende besiktningsman.

När budgivningen är avslutad och parterna överens, träffas säljare, köpare och mäklare för att upprätta köpekontrakt och andra handlingar som krävs. Oftast möts vi i den bostad det gäller. Det brukar uppskattas av köpare att få “kika en gång till” i lugn och ro. Först efter det att båda parter undertecknat avtalet, och dess eventuella villkor är uppfyllda, är avtalet bindande. Vanligtvis är handpenningen 10% av köpeskillingen och betalas till vårt klientmedelskonto inom en vecka efter kontraktsskrivningen.

På tillträdesdagen träffas du, säljaren och vi igen. Då betalas resterande del av köpeskillingen och eventuella lån löses – vi hjälper till med all administrering runt detta och har innan tillträdet varit i kontakt med både din bank och säljarens (om det finns lån som ska lösas). Efter att nycklarna överlämnats till dig är affären avslutad. Men vi glömmer dig inte för det, utan du kan när du vill höra av dig med frågor och synpunkter.