Sälja

Att sälja bostad är en stor händelse i livet. Och vi ser till att du får din bostad såld till högsta pris, samtidigt som säljprocessen ska vara enkel och bekymmersfri.

Du kan välja mellan fast och rörligt arvode. Proffsfotograf och tryckta beskrivningar ingår alltid och vi hjälper dig gärna med extratjänster. Till exempel, energideklaration, besiktning och försäkring mot dolda fel.

Din försäljning – steg för steg

Vi börjar med att hälsa på hemma hos dig, för att presentera oss, titta närmare på din bostad, och göra en kostnadsfri värdering. Till grund för värderingen ligger bland annat bostadens storlek, läge och skick. Vi tar också hänsyn till försäljningsstatistik för området och aktuellt marknadsläge. Tillsammans med vår kunskap och tidigare erfarenhet skapar det ett bra underlag för en korrekt uppskattning av värdet på din bostad. Om du vill, kan vi nu också ge en uppskattning av hur mycket du får kvar efter försäljningen, sedan lånen är lösta och skatten betald.

Så snart vi fått ditt förtroende och du valt att anlita oss, tecknar vi ett skriftligt avtal. Där framgår allt som vi kommit överens om. Exempelvis våra respektive åtagande, tänkt utgångspris, vårt arvode och villkoren för att erhålla det. Förmedlingsuppdrag tecknas normalt med 3-månaders ensamrätt.

Nu sammanställer vi de uppgifter vi fått från dig, från offentliga register, bostadsrättsföreningar och så vidare. Vi gör också en rad kontroller som vi enligt lag och så kallad god mäklarsed är skyldiga till.

Inför försäljningen kommer en professionell bostadsfotograf från Husfoto.se för att ta bilder som visar ditt hem från sin bästa sida. En tjänst som ingår i vårt arvodet. Inför fotograferingen ger vi gärna tips om vad du behöver tänka på och kanske åtgärda. Om du vill, kan vi även erbjuda konsultation av professionella inredare, för ytterligare tips och råd om hur du lyfter din bostad

Vi tar fram ett snyggt prospekt, från Tylöprint, där din bostads alla kvaliteter lyfts fram. Prospektet innehåller bilder, planritning och viktiga fakta om bostaden och området, allt för att ge potentiella köpare en så tydlig uppfattning som möjligt. Vi svarar för fotografering, texter och uppgiftsinsamling, och du är också välkommen med synpunkter. Vi annonserar sedan din bostad på Hemnet, Blocket bostad, Booli och HittaHem. Dessutom matchar vi din bostad med passande köpare i vårt spekulantregister.

Förhandsvisning, öppen visning eller privat? Vi anpassar visningarna efter dina önskemål och spekulanternas behov. Under visningen är mäklaren på plats för att alla spekulanter ska få ett proffsigt bemötande och svar på sina frågor. Efter visningen kontaktar vi också alla intressenter, för att snabbt skapa en kontakt inför budgivningen.

Vi använder oss av öppen budgivning, där både du som säljare och alla budgivare får löpande information om inkomna bud via telefon, mail eller sms. Det är sedan du som säljare som avgör till vem du vill sälja, oavsett vem som lägger högsta budet. Vid kontraktsskrivningen redovisas alla bud i en budlista för köpare och säljare.

När budgivningen är avslutad träffas du, köparen och mäklaren för att upprätta köpekontrakt och övriga handlingar. Först efter att båda parter undertecknat avtalet, och dess eventuella villkor är uppfyllda, är avtalet bindande för båda parter. Vanligtvis erlägger köparen en handpenning om 10% av köpeskillingen. Den betalas till vårt klientmedelskonto inom en vecka efter kontraktsskrivningen. Och så snart alla villkor är uppfyllda, betalas den vidare till dig.

På tillträdesdagen träffas du, köparen och vi igen. Då betalas resterande del av köpeskillingen och eventuella lån löses – vi hjälper till med all administrering runt detta och har innan tillträdet varit i kontakt med både köparens bank och din (om du har lån som ska lösas). Efter att nycklarna överlämnats till köparen är affären avslutad. Men vi glömmer dig inte för det, utan hoppas du hör av dig när det är dags att deklarera försäljningen.

Året efter din försäljning, ska den deklareras. Vi hjälper dig gärna, det ingår i vårt arvode. Vi får siffror av dig, du får en färdig deklarationsbilaga och skatteuträkning av oss. Om du vill, ger vi också råd i frågan om du ska betala in skatt på eventuell reavinst direkt, eller skjuta upp den.